Regulament de organizare şi funcţionare al Departamentului de Textile, Pielărie și Management Industrial
Plan de cercetare științifică DTPMI 2024
Plan operational DTPMI 2024
Raport la planul operațional DTPMI 2023
Raport de activitate privind asigurarea și evaluarea calității al DTPMI pentru anul 2023
Procedura pentru evaluarea şi asigurarea calităţii cadrelor didactice şi a disciplinelor de studiu
Tematica de instruire privind securitatea și sănătatea în muncă
Lista reglementărilor interne ale Universității din Oradea
Dispoziția 336 din 21.09.2016 – PSI-PM
Dispozitia 18564 din 17.10.2016 – PSI-PM
Evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnavire profesională, Planul de prevenire si protectie
Dispoziția 9 din 15.01.2020 privind organizarea activităților de securitate și sănătate în muncă în cadrul Universității din Oradea

Documente specifice privind prevenirea infectării cu SARS-CoV-2

Ce trebuie să știți?
Adresa DSP privind desfășurarea evenimentelor
Plan de măsuri pentru prevenirea infectării cu SARS-CoV-2 – Universitatea din Oradea
Măsuri de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2 – Universitatea din Oradea
Ghid măsuri sanitare și de protecție în instituțiile de învățământ superior
Ghid aplicare dezinfecție – Universitatea din Oradea
Fișa instruire studenți