Plan de cercetare științifică DTPMI 2021
Plan operațional DTPMI 2021
Raport la planul operațional DTPMI 2020
Procedura pentru evaluarea şi asigurarea calităţii cadrelor didactice şi a disciplinelor de studiu
Tematica de instruire privind securitatea și sănătatea în muncă
Regulament de organizare și funcționare al DIEn
Lista reglementărilor interne ale Universității din Oradea
Dispoziția 336 din 21.09.2016 – PSI-PM
Dispozitia 18564 din 17.10.2016 – PSI-PM
Evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnavire profesională, Planul de prevenire si protectie
Dispoziția 9 din 15.01.2020 privind organizarea activităților de securitate și sănătate în muncă în cadrul Universității din Oradea

Documente specifice privind prevenirea infectării cu SARS-CoV-2

Ce trebuie să știți?
Adresa DSP privind desfășurarea evenimentelor
Plan de măsuri pentru prevenirea infectării cu SARS-CoV-2 – Universitatea din Oradea
Măsuri de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2 – Universitatea din Oradea
Ghid măsuri sanitare și de protecție în instituțiile de învățământ superior
Ghid aplicare dezinfecție – Universitatea din Oradea
Fișa instruire studenți