Studii universitare de licenţă

Planuri de invățământ valabile incepând cu anul universitar 2021-2022
Inginerie economica industriala
Tehnologia tricotajelor si confectiilor
ANUL
ANUL
I
I
RO
II
II
III RO EN III RO EN
IV RO EN IV RO EN