DEPARTAMENTUL DE TEXTILE - PIELARIE

SI MANAGEMENT INDUSTRIAL

 
   

 
 

 
 

Inginerie economică industrială

Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor

Masterat:

Managementul calitatii si protectia consumatorului in domeniul textile-pielarie


 

Contact:

str. B. Ştefănescu Delavrancea, nr 4410058, Oradea, Bihor, România
Tel: +40 259/408448
E-mail: textile@uoradea.ro

 
   

Responsabili site: conf.dr.ing. Indrie Liliana lindrie@uoradea.ro; ing. Gergely Julieta jromocea@uoradea.ro