Combaterea abandonului școlar la Facultatea de Inginerie Energetică și Management Industrial

Acord de grant: AG 153/SGU/NC/II/
Finanțare din Schema de granturi pentru universități, derulată în cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar – ROSE
Durata proiectului: 01.10.2019 – 31.07.2021
Beneficiar: Universitatea din Oradea. Facultatea de Inginerie Energetică și Management Industrial
Director de grant: conf.dr.ing. Indrie Liliana
http://roseyouturn.iemi.uoradea.ro/

PN III- Program software pentru planificarea mentenanței mașinilor de cusut automatizate

Cod proiect: PN-III-P2-2.1-CI-2018-0932
Nr. Contract 157CI/2018
Durata proiectului: 04.07.2018– 31.12.2018
Sursa de finanţare: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării

Creșterea competitivității economiei românești prin CDI- CECURI DE INOVARE – 2.1. Tehnologii informaționale și de comunicații

Coordonator: CONFIDEX SRL Oradea
Partener: Universitatea din Oradea
Responsabil proiect: Conf.dr.ig. Suteu Marius
http://textile.webhost.uoradea.ro/Pagina%20proiect%202/Proiect%202%20PN%20III.html

PN III- Produs software pentu asigurarea mentenanţei maşinilor de brodat utilizând inteligenţa artificială bazată pe logica fuzzy

Cod proiect: PN-III-P2-2.1-CI-2017-0107
Nr. Contract: 88CI/2017
Durata proiectului: 25.07.2017– 31.12.2017
Sursa de finanţare: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării

Creșterea competitivității economiei românești prin CDI- CECURI DE INOVARE – 2.1. Tehnologii informaționale si de comunicații

Coordonator: CONFIDEX SRL Oradea
Partener: Universitatea din Oradea
Responsabil proiect: Conf.dr.ig. Suteu Marius
http://textile.webhost.uoradea.ro/Proiect%20PN%20III.html

PN III Broderia – de la design digital la artă

P1. Resurse umane- Proiecte de mobilitate pentru cercetători-MC Publicarea Open Access
Cod proiect: PN-III-P1-1.1-MC-2017-0386
Contract nr. 96/22.11.2017
Durata: 01.09.2017-30.11.2017
Director de proiect: Conf.dr.ing. Indrie Liliana

CONTRACTE CU MEDIUL SOCIO-ECONOMIC

 Cercetări privind gestionarea si valorificarea deșeurilor textile si implicațiile asupra mediului

Beneficiar SC STEMIRO IMPEX SRL
Durata: 2015-2018
Director: Conf.dr.ec. Cuc Sunhilde