Masterat

  • Domeniul: Inginerie şi management
    • Specializarea: Managementul calităţii şi protecţia consumatorului in domeniul textile-pielărie
Planurile de învăţământ valabile incepând cu anul universitar 2023-2024
Managementul calitatii si protectia consumatorului in domeniul textile-pielarie
ANUL
I
II

Raport de autoevaluare