În cadrul Centrului de Cercetare ştiintifica „Eco sisteme de inginerie şi management – impact şi dezvoltare” îşi desfăşoara activitatea un numar de 3 colective de cercetare, si anume:

  • Eco materiale textile;
  • Tehnologii avansate în industria textilă şi de pielărie;
  • Management şi marketing

Obiectul de activitate al CENTRULUI DE CERCETARE „Eco – sisteme de INGINERIE ŞI MANAGEMENT – impact şi dezvoltare
îl constituie dezvoltarea cunoaşterii în domeniul tehnic şi managerial prin:
a) Cercetări ale membrilor centrului în urmatoarele domenii principale de cercetare ale centrului:
– textile
– pielărie
– management şi marketing
b) dezvoltarea de direcţii noi de cercetare ştiinţifică şi tehnologică inter şi pluridisciplinare, în concordanţă cu tendinţele actuale pe plan mondial şi european;
c) participarea la programe de cercetare-dezvoltare naţionale şi internaţionale prin propuneri de granturi, încheieri de convenţii şi contracte;
d) dezvoltarea şi formarea resursei umane înalt calificate, atât la nivelul corpului de cercetare, cât şi al studenţilor (în special cei de la masterat) în scopul implicării active în cercetarea ştiinţifică;
e) organizarea şi participarea la manifestări cu caracter ştiinţific în domenii legate de preocupările centrului;
f) cooperarea cu alte centre de cercetare din ţară şi strainatate, societăţi/asociaţii profesionale şi ştiinţifice

 

Principalele direcţii de cercetare
Plecându-se de la priorităţile de cercetare care sunt enunţate în cadrul FP7, precum şi în concordanţă cu domeniile prioritare de cercetare stabilite de către CNCSIS şi ţinând cont de domeniile de cercetare în care Universitatea din Oradea are resurse de competenţă validate, se propun următoarele direcţii de cercetare:
– Proiectarea CAD-CAM a vestimentaţiei;
– Tehnologii CAD/CAM pentru proiectarea/realizarea incaltamintei, controlul calitatii, optimizarea produselor tehnologice;
– Cercetări în domeniul fibrelor textile şi a materialelor înalt specializate;
– Studiul proprietăţilor tricoturilor şi operaţiilor de tricotare;
– Design şi dezvoltare de produs;
– Creştere economica, locuri de munca, competitivitate, intr-o societate bazata pe cunoaştere.