Centrul de cercetare – „ECO – SISTEME DE INGINERIE ŞI MANAGEMENT – IMPACT ŞI DEZVOLTARE”

 Descriere

 Centrul de cercetare „Eco – sisteme de INGINERIE ŞI MANAGEMENT – impact şi dezvoltare”, este o entitate de cercetare ştiinţifică, aflată în subordinea Facultății de Inginerie Energetică și Management Industrial a Universităţii din Oradea.

În cadrul centrului de cercetare se desfăşoară următoarele tipuri de activităţi:

 • activităţi de cercetare cuprinse în cadrul programelor naţionale şi internaţionale
 • activităţi suport sau conexe activităţilor cuprinse în cadrul programelor naţionale şi a programelor internaţionale cum ar fi:
 • diseminarea pe scară largă a rezultatelor cercetării prin comunicarea şi publicarea lor la scară naţională sau internaţională;
 • participarea la manifestări ştiinţifice specifice centrelor şi grupurilor de cercetare (workshopuri, simpozioane, conferinţe, congrese, etc. naţionale şi internaţionale);
 • participarea la cursuri de formare şi perfecţionare;
 • conectarea la reţelele de cercetare naţionale şi internaţionale;
 • vizite de lucru / schimburi de bune practici;
 • colaborări ştiinţifice cu alte Institute de cercetare, agenţi economici, organisme guvernamentale şi non-guvernamentale, instituţii de învăţământ superior, instituţii publice, etc. din ţară şi străinătate;

Teme si domenii de interes

 În cadrul centrului, cercetarea ştiintifică are un caracter interdisciplinar, fiind orientată pe mai multe direcţii, pe baza planurilor anuale întocmite la nivelul facultății și departamentului..

 • Stabilirea regimurilor optime de lucru a mașinilor din industria textilă prin tehnica măsurării vibrațiilor.
 • Aplicaţii informatice în domeniul textile-pielărie
 • Economia circulară in textile si pielărie
 • Conservarea patrimoniului cultural
 • Design textil
 • Studii și cercetări în domeniul fibrelor textile şi a materialelor înalt specializate
 • Materii prime in textile-pielarie

Certificat de atestare internă  aici

 

Sediul CC

Departamentul de Textile, Pielărie și Management Industrial
Str. Universității nr. 1, Campus 2,  Clădirea C54, Sala C001, – Oradea, Bihor, 410087
Tel: +40-259-408106

 

Date de contact:

Director CC: conf. univ. dr. ing. Marius Șuteu

Departamentul de Textile, Pielărie și Management Industrial

Str. Universității nr. 1, Campus 2,  Clădirea C53, – Oradea, Bihor

Campus 2,  Clădirea C53, Sala C101, et. 1

E–mail: msuteu@uoradea.ro