In cadrul Departamentului de textile – pielarie si management industrial in exista următoarele domenii de studiu:
INGINERIE INDUSTRIALĂ, specializarea: Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor
INGINERIE ŞI MANAGEMENT INDUSTRIAL , specializarea:Inginerie economică industrială
MASTERAT: Managementul calitatii si protectia consumatorului in domeniul textile-pielarie.

MOTIVAŢIA EXISTENŢEI DEPARTAMENTULUI
Luând în considerare faptul că în judeţul Bihor, respectiv în oraşele Oradea, Marghita, Beiuş, Ştei, a existat şi încă există o puternică industrie textilă, cu multiple specializări (filatură, tricotaje, confecţii îmbrăcăminte, confecţii din piele – îmbrăcăminte şi încălţăminte, tăbăcărie, ţesătorie), putem aprecia că municipiul Oradea este un centru universitar strategic poziţionat în nord – vestul ţării, cu largi perspective în formarea şi perfecţionarea cadrelor de specialitate, necesare dezvoltării acestei ramuri industriale.
În etapa actuală a economiei româneşti, când dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii cunoaşte o amploare deosebită, nevoia de specialişti cu înaltă pregătire teoretică şi practică poate fi estimată ca fiind mare şi în continuă creştere.
Valorificarea superioară a oportunităţilor care se deschid în faţa numărului mare de societăţi comerciale cu profil textil şi de încălţăminte existente în judeţul Bihor necesită profesionişti temeinic pregătiţi pentru a putea pune în practică principiile pieţei concurenţiale, deprinşi să lucreze în condiţiile unei economii diversificate şi dinamice, capabili să utilizeze mijloacele tehnice şi tehnologice moderne.
Existenta unei industrii destul de înfloritoare şi în judeţele limitrofe – cum ar fi: Satu-Mare, Cluj, Sălaj, Arad, nu face decât să accentueze imperativele specializării în domeniu, justificând încă o dată existenţa Departamentului de Inginerie si management industrial in textile si pielarie la Oradea.

MISIUNEA DEPARTAMENTULUI
Obiectivul major constă în pregătirea studenţilor ca viitori specialişti în domeniul industriei uşoare, cu precădere în specializările:
– tehnologia tricotajelor si confectiilor- în vederea creării unor produse competitive, atât din punct de vedere calitativ, cât şi al preţului şi, nu în ultimul rând, a raportului calitate – preţ, comparativ cu cele similare din alte ţări cu tradiţie în domeniu;
– tehnologia şi designul confecţiilor din piele şi înlocuitori – pentru valorificarea superioară a pieilor şi înlocuitorilor, prin adoptarea tehnologiilor moderne de prelucrare;
– inginerie economică industrială, pentru îmbunătăţirea activităţii de gestiune şi conducere a unităţilor economice din ramura industriei uşoare, care sa devină competitivă atât pe plan intern cât şi pe plan internaţional.
Alte elemente specifice, care converg spre obiectivele generale sunt:
– lărgirea cadrului de aprofundare a cunoştinţelor tehnologice şi a principiilor manageriale moderne, precum şi aplicarea acestora în practică;
– cunoaşterea particularităţilor sistemelor manageriale din ţările dezvoltate (S.U.A., Japonia, Germania, Franţa, Marea Britanie etc.) precum şi a posibilităţilor de îmbunătăţire a sistemelor tehnic, economic şi ingineresc în ţara noastră în aceasta direcţie.