Acasa

PO SF_Anexa 9_Metodologie ocupare posturi vacante cu pers did asociat(3)Departamentul de Textile, Pielărie și Management Industrial din cadrul Facultății de Inginerie Energetică și Management Industrial a Universității din Oradea,  oferă studenților o pregătire multidisciplinară la nivel înalt in domeniile tehnic, informatic, managerial şi economic.

I. PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

 DOMENIUL INGINERIE ȘI MANAGEMENT

1.INGINERIE ECONOMICĂ INDUSTRIALĂ (IEI)

Pe parcursul celor 4 ani de studiu, vei dobândi cunoștințe importante care să te pregătească pentru cele mai dificile provocări ale vieții de inginer, manager sau antreprenor.

Inginerul economist, cum este numit absolventul specializării IEI, prin dobândirea competenţelor interdisciplinare, de natură tehnică, economică şi managerială, îşi găseşte locul în diverse departamente şi niveluri de conducere, în mod special în cele de vânzări, marketing, gestiunea producţiei, logistică, proiectare, cercetare, resurse umane din cadrul întreprinderilor, precum și în unități de învățământ.

DOMENIUL INGINERIE INDUSTRIALĂ

2.TEHNOLOGIA TRICOTAJELOR ȘI CONFECȚIILOR (TTC)

Acest program de studii are un caracter  multidisciplinar, prin îmbinarea disciplinelor fundamentale specifice domeniului, cu discipline care formează abilităţi creative, estetice, ergonomice, funcţionale, structural-constructive, economice şi manageriale, pregătind accesul studenților în industria modei, cercetare și învăţământ.

II. PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

 MANAGEMENTUL CALITĂȚII ȘI PROTECȚIA CONSUMATORULUI ÎN DOMENIUL TEXTILE PIELĂRIE

 Programul de studii de masterat Managementul calității și protecția consumatorului în domeniul textile – pielărie formează specialişti care, prin însuşirea de cunoştinţe interdisciplinare, vor fi capabili să conducă în mod profitabil o afacere către topul firmelor existente pe piaţă, concentrându-se nu numai pe aspectele manageriale, ci şi pe calitate, având permanent în atenţie consumatorul, cu nevoile şi aşteptările lui.

Absolvenţii programului de studii de masterat pot activa în diverse sectoare economico-sociale, cum ar fi: societǎţi care au ca obiect de activitate proiectarea şi fabricaţia produselor vestimentare și de încălțăminte; instituţii publice şi private care au ca obiect de activitate expertizǎ sau audit cu caracter tehnic; sectorul afacerilor private prin dezvoltarea unor iniţiative individuale sau de grup; instituţii şi societǎţi de cercetare; instituţii de învăţământ.

CONCURS