Masterat

  • Domeniul: Inginerie şi management
    • Specializarea: Managementul calităţii şi protecţia consumatorului in domeniul textile-pielărie
Planurile de învăţământ
Managementul calitatii si protectia consumatorului in domeniul textile-pielarie
SERIA
ANUL
2018-2020
I
2017-2019
II