DEPARTAMENTUL DE TEXTILE - PIELARIE

SI MANAGEMENT INDUSTRIAL

 

PREZENTARE
DEPARTAMENT
DOMENII/SPECIALIZARI/PLANURI DE INVATAMANT
CERCETARE
CONFERINTE
INFO STUDENTI

Domenii/Specializări

Studii universitare de licenţă
Domeniul
Specializarea
Inginerie şi management

Inginerie economică industrială

Raport de autoevaluare

Inginerie industrială

Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor

Raport de autoevaluare

Masterat
Inginerie şi management
Managementul calităţii şi protecţia consumatorului in domeniul textile-pielărie

Planurile de învăţământ pentru studiile universitare de licenţă şi masterat

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA
INGINERIE ECONOMICA INDUSTRIALA
TEHNOLOGIA TRICOTAJELOR SI CONFECTIILOR
SERIA
ANUL
SERIA
ANUL
2019-2023
I
RO
EN
2019-2023
I
RO
EN
2018-2022
II
EN
2018-2022
II
EN
2017-2021 III RO EN 2017-2021 III RO EN
2016-2020 IV RO EN 2016-2020 IV RO EN

 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
MANAGEMENTUL CALITATII SI PROTECTIA CONSUMATORULUI IN DOMENIUL TEXTILE-PIELARIE
SERIA
ANUL
2018-2020
I
RO
EN
2017-2019
II
EN