DEPARTAMENTUL DE TEXTILE - PIELARIE

SI MANAGEMENT INDUSTRIAL

 

PREZENTARE
DEPARTAMENT
DOMENII/SPECIALIZARI/PLANURI DE INVATAMANT
CERCETARE
CONFERINTE
INFO STUDENTI
INFO STUDENTI
  STRUCTURA AN UNIVERSITAR 2020-2021
  ORARUL PENTRU SEMESTRUL I ANUL UNIVERSITAR 2020-2021
  ORAR CONSULTATII
  LICENTA-GHID DE STUDII
  MASTERAT - GHID DE STUDII
 
TEME PROIECT DE DIPLOMA SI DISERTATIE 2019-2020
  TEME PROIECT DIPLOMA IEI -_TTC 2020-2021+TEME DISERTATIE 2020-2021
  TEMATICA PENTRU PROBA 1 A EXAMENULUI DE DIPLOMĂ - IEI -iulie -septembrie 2020
  TEMATICA PENTRU PROBA 1 A EXAMENULUI DE DIPLOMĂ - TTC -iulie -septembrie 2020
  REGULAMENT DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE LICENTA SI MASTERAT VALABIL ÎNCEPÂND CU ANUL UNIV. 2014/2015
  PROCEDURA PRIVIND ELABORAREA LUCRARII DE FINALIZARE A STUDIILOR
  ANEXE DIMITP- PROCEDURA PRIVIND ELABORAREA LUCRARII DE FINALIZARE A STUDIILOR
  PRECIZĂRI PRIVIND SUSŢINEREA PROIECTELOR DE DIPLOMĂ ŞI A DISERTAŢIILOR - Februarie 2020
 
GRUPE STUDENTI