ANNALS OF THE UNIVERSITY OF ORADEA
FASCICLE OF TEXTILES, LEATHERWORK

line decor
 
 
 
 

 
HOME


 

Contact and Editors' Address

Editor in Chief:
Assoc. Prof. Liliana INDRIE
Executive editors: Assoc. Prof. Sabina GHERGHEL
Lecturer Simona TRIPA
UNIVERSITATEA DIN ORADEA
FACULTATEA DE INGINERIE ENERGETICA SI MANAGEMENT INDUSTRIAL
DEPARTAMENTUL DE TEXTILE, PIELARIE SI MANAGEMENT
INDUSTRIAL
Str. B.St.Delavrancea nr. 4,
Oradea, 410058, Romania,
Telefon : +40259/ 408448
E-mail : lindrie@uoradea.ro