DEPARTAMENTUL DE TEXTILE - PIELARIE

SI MANAGEMENT INDUSTRIAL

 

PREZENTARE
DEPARTAMENT
DOMENII/SPECIALIZARI/PLANURI DE INVATAMANT
CERCETARE
CONFERINTE
INFO STUDENTI

Domenii/Specializări

Studii universitare de licenţă
Domeniul
Specializarea
Inginerie şi management
Inginerie economică industrială
Inginerie industrială

Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor

Raport de autoevaluare

Masterat
Inginerie şi management
Managementul calităţii şi protecţia consumatorului in domeniul textile-pielărie

Planurile de învăţământ pentru studiile universitare de licenţă şi masterat

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA
INGINERIE ECONOMICA INDUSTRIALA
TEHNOLOGIA TRICOTAJELOR SI CONFECTIILOR
SERIA
ANUL
SERIA
ANUL
2016-2020
I
2016-2020
I
2015-2019
II
2015-2019
II
2014-2018 III RO EN 2014-2018 III RO EN
2013-2017 IV RO EN 2013-2017 IV RO EN

 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
MANAGEMENTUL CALITATII SI PROTECTIA CONSUMATORULUI IN DOMENIUL TEXTILE-PIELARIE
SERIA
ANUL
2015-2017
I
2014-2016
II